Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Convenis Alcaldia

Conveni de cessió per donació de l'escultura "Monument Rotary”^

28/06/2021

Conveni de cessió per donació de l'escultura "Monument Rotary” entre El Rotary Club de Vilafranca del Penedès i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

SAREB. Cessió d'habitatges destinats a finalitats socials^

15/07/2019

L'Ajuntament de Vilafranca i la Societat de gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària per a la cessió de 15 habitatges amb finalitats socials.

Conveni signat el 23 de maig de 2019, amb una vigència de 4 anys.

Conveni cooperació educativa UPC^

24/08/2018

Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes curriculars entre l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Conveni per a la cessió temporal en règim de comodat de cinc màquines vinícoles de Vinseum a l'Ajuntament de Vilafranca, 2015^

23/02/2015

Conveni per a la cessió temporal en règim de comodat de cinc màquines vinícoles de Vinseum Museu de les Cultures del vi de Catalunya a l'Ajuntament de Vilafranca.

Aprovat per JGL el dia 9 de febrer de 2015

Signat per l'alcalde de Vilafranca, Sr. Pere Regull i Riba, i el director del VINSEUM, Sr. Xavier Fornos Sabaté, el dia 28 de gener de 2015.

Acció Integrada Vilafranca, Inclusió, Un projecte local a favor de la cohesió social^

28/02/2013

Aprovar el conveni de col·laboració entre Càritas Barcelona, l'empresa d'Inserció Nou Set, SCC i l'Ajuntament de Vilafranca, per a la realització de l'Acció Integrada "Vilafranca Inclusió", Un projecte local a favor de la cohesió social a l'àmbit de Vilafranca del Penedès.

Aprovat per la Junta de Govern Local el 21/12/2012.

Signat el 25 de gener de 2013, per l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull; pel director de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglá de Leuw, i el president de Nou Set, SCCL, Joan Ramon Padró Valls.

Conveni Servei Català de Trànsit 2012^

23/01/2013

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per l'adhesió al sistema d'informació i atenció a les víctimes i afectats d'accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català del Trànsit.

Aprovat el 6 de juliol de 2012 per la Junta de Govern Local.

Signat el 30 d'octubre de 2012 pel director del Servei Català de Trànsit, Sr. Joan Aregio i Navarro, i per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba.

Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès^

27/05/2011

Conveni de cessió d'ús gratuïta dels locals situats al carrer d'Hermenegild Clascar, 2 (edifici "la Teresita")entitats núm. 9 i 10.

Aprovat per acord de la Junta de Govern Local en data 20 de maig de 2011.

Signat per l'alcalde Sr. Pere Regull Riba i per la representat de l'entitat, Sra. Esther Parellada Ruiz, el dia 25 de maig de 2011.

La cessió d'ús d'aquests locals és per quinze anys.

MODIFICACIÓ amb data d'aprovació per la Junta de Govern Local el 27 de juliol de 2012.

Signat l'11 d'octubre de 2012 per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, i el representant legal del Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès, Sr. Santiago Soler Vives.

Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès^

11/06/2010

Conveni de col·laboració entre L'Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a la sensibilització i la promoció de les donacions de sang a Vilafranca.

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 11 de juny de 2010 i signat el dia 12 de juliol de 2010 per part de l'Ajuntament: l'Alcalde, Sr.Pere Regull i per part de l'Associació de Donants de Sang: el President, Sr. Xavier Raventós.

Aquest conveni es prorrogarà tàcitament per períodes successius d’un any.

Accessibilitat