Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Convenis Educació

2022- Conveni entre URV i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès^

20/09/2022

Conveni de cooperació educactiva per al desenvolupament de programes de pràctiques externes entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

2022 - Conveni entre l'Ajuntament de Vilafranca el Penedès i URV cessió de l'edifici de l'Antiga estació enològica^

Conveni de col.laboració entre la URV i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la cessió de l'edifici de l'Antiga estació enològica per la impartició del Grau en Infermeria.

2022- Conveni amb AFA's Escoles Vilafranca 2022- Casals Estiu^

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Associació de Familiars d’Alumnat de l’Escola Josep Baltà i Elias, Cristòfor Mestres, Estalella i Graells, i Dolors Piera per  a la cessió de l’ús social de les instal·lacions del centre en el marc de l’organització del Casal d’Estiu.   

Conveni amb AFA Escola Estalella i Graells

Conveni amb AFA Escola Dolors Piera

Conveni amb AFA Escola Cristòfol Mestres

Conveni amb AFA Escola Baltà Elias

2021- Conveni amb AFA's Escoles Vilafranca 2021- Casals Estiu^

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Associació de Familiars d’Alumnat de l’escola Josep Baltà i Elias, Cristòfor Mestres, Estalella i Graells, Mas i Parera i Dolors Piera per  a la cessió de l’ús social de les instal·lacions del centre en el marc de l’organització del Casal d’Estiu.         

Conveni amb AFA Escola Baltà Elias 

Conveni amb AFA Escola Cistòfor Mestres

Conveni amb AFA Escola Estalella i Graells

*  Conveni amb AFA Dolors Piera

*  Conveni amb AFA Mas i Parera

 

 

2019- Conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l'Espiga. (CDIAPE)^

26/03/2019

Conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l'Espiga. (CDIAPE)per la cessió d'ús d'aula multisensorial. Aprovat per la JGL el 04/02/2019

2019- Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, Formació dual a l'Institut Escola Intermunicipal^

31/07/2019

Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, per la Formació dual a l'Institut Escola Intermunicipal del Penedès. Curs 2019-2020. Conveni aprovat per la Junta de Govern local de data 09/09/2019

2019- Conveni amb Fund. Pinnae, Consorci Sociosanitari Alt Penedès-Garraf i Escola Mpal. Música. Cicle de Música en clau de Salut^

28/10/2019

Conveni amb la Fundació Pinnae, el Consorci Sociosanitari de l'Alt Penedès-Garraf i l'Escola Mpal. Música M. Dolors Calvet. Cicle de Música en clau de Salut. Conveni aprovat per la Junta de Govern local en data 29/07/2019

2019- Conveni amb el Dept. Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Educatius^

28/10/2019

Conveni amb el Dept. Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Educatius 2019. Conveni aprovat per la Junta de Govern local en data 16/09/2019

2018- Conveni amb el Dept. Ensenyament Gtat. CAC/AULES MAP^

12/11/2018

Diversos convenis amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Mesures i suports addicionals d'atenció educativa a l'alumnat d'ESO (CAC/MAP). Aprovats per la JGL el 12/11/2018

2018- Conveni amb el Dept. Ensenyament Gtat. Serveis Educatius any 2018^

17/12/2018

Conveni amb el Dept. Ensenyament Gtat. pels Serveis Educatius any 2018. Aprovat per la JGL el 17/12/2018

2018- Conveni amb Fund. l'Espiga. Cessió ús aulari per a suport a l'educació especial^

18/06/2018

Conveni amb Fund. l'Espiga. Cessió ús aulari per a suport a l'educació especial. Conveni aprovat per la JGL el 18/11/2011 i modificat per la JGL en data 18/06/2018

2018- Conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç L'Espiga^

28/06/2018

Conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç L'Espiga (CDIAP), gestionat per la Fundació L'Espiga. Aprovat per la JGL en data 30/04/2018

2018- Conveni amb el Depart. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. PROJECTE MÉS MÚSICA^

28/06/2018

Conveni amb el Depart. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. PROJECTE MÉS MÚSICA a les Escoles: Pau Boada, Mas i Perera i Josep Baltà i Elias. Aprovat per la Junta de Govern Local en data 3 d'abril de 2018

2018- Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès. Formació dual^

16/07/2018

Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès. Formació dual a l'IES Intermunicipal del Penedès. Conveni aprovat per la JGL el 16/07/2018

2017- Document de cessió d'un aparcabicicletes IES Alt Penedès^

12/04/2017

Document de cessió integra d'un aparcabicicletes a l'institut Alt Penedès

Accessibilitat