Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Convenis Educació

2022 - Conveni entre l'Ajuntament de Vilafranca el Penedès i URV cessió de l'edifici de l'Antiga estació enològica^

Conveni de col.laboració entre la URV i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la cessió de l'edifici de l'Antiga estació enològica per la impartició del Grau en Infermeria.

2022- Conveni entre URV i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès^

20/09/2022

Conveni de cooperació educactiva per al desenvolupament de programes de pràctiques externes entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

2019- Conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l'Espiga. (CDIAPE)^

26/03/2019

Conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l'Espiga. (CDIAPE)per la cessió d'ús d'aula multisensorial. Aprovat per la JGL el 04/02/2019

2019- Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, Formació dual a l'Institut Escola Intermunicipal^

31/07/2019

Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès, per la Formació dual a l'Institut Escola Intermunicipal del Penedès. Curs 2019-2020. Conveni aprovat per la Junta de Govern local de data 09/09/2019

2019- Conveni amb Fund. Pinnae, Consorci Sociosanitari Alt Penedès-Garraf i Escola Mpal. Música. Cicle de Música en clau de Salut^

28/10/2019

Conveni amb la Fundació Pinnae, el Consorci Sociosanitari de l'Alt Penedès-Garraf i l'Escola Mpal. Música M. Dolors Calvet. Cicle de Música en clau de Salut. Conveni aprovat per la Junta de Govern local en data 29/07/2019

2019- Conveni amb el Dept. Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Educatius^

28/10/2019

Conveni amb el Dept. Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Educatius 2019. Conveni aprovat per la Junta de Govern local en data 16/09/2019

2018- Conveni amb el Dept. Ensenyament Gtat. CAC/AULES MAP^

12/11/2018

Diversos convenis amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Mesures i suports addicionals d'atenció educativa a l'alumnat d'ESO (CAC/MAP). Aprovats per la JGL el 12/11/2018

2018- Conveni amb el Dept. Ensenyament Gtat. Serveis Educatius any 2018^

17/12/2018

Conveni amb el Dept. Ensenyament Gtat. pels Serveis Educatius any 2018. Aprovat per la JGL el 17/12/2018

2018- Conveni amb Fund. l'Espiga. Cessió ús aulari per a suport a l'educació especial^

18/06/2018

Conveni amb Fund. l'Espiga. Cessió ús aulari per a suport a l'educació especial. Conveni aprovat per la JGL el 18/11/2011 i modificat per la JGL en data 18/06/2018

2018- Conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç L'Espiga^

28/06/2018

Conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç L'Espiga (CDIAP), gestionat per la Fundació L'Espiga. Aprovat per la JGL en data 30/04/2018

2018- Conveni amb el Depart. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. PROJECTE MÉS MÚSICA^

28/06/2018

Conveni amb el Depart. Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. PROJECTE MÉS MÚSICA a les Escoles: Pau Boada, Mas i Perera i Josep Baltà i Elias. Aprovat per la Junta de Govern Local en data 3 d'abril de 2018

2018- Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès. Formació dual^

16/07/2018

Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès. Formació dual a l'IES Intermunicipal del Penedès. Conveni aprovat per la JGL el 16/07/2018

2017- Document de cessió d'un aparcabicicletes IES Alt Penedès^

12/04/2017

Document de cessió integra d'un aparcabicicletes a l'institut Alt Penedès

Accessibilitat