Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Convenis Protecció Civil

Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat)^

28/02/2023

Conveni entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a l'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) en l'àmbit de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.

Activitats preventives i d'emergències dins de l'àmbit de la protecció civil^

03/07/2023

Conveni entre l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafranca del Penedès per a les activitats preventives i d'emergència dins de l'àmbit de la protecció civil.

Accessibilitat