Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit 2022
Modificacions de crèdit 2021
Modificacions de crèdit 2020