Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Patrimoni

Podeu consultar en els següents documents, el resum de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament.

Inventari general del Patrimoni 2020:

 

Inventari de vehicles oficials 2020: