Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Estabilització pel sistema de Concurs

Processos d'estabilització pel sistema de Concurs

Procés selectiu de 6 places d'Auxiliar Administratiu/iva (C2 Règim funcionarial)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 29 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 05 de juny de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 17 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 31 de  març de 2023.

Procés selectiu de 2 places d'Administratiu/iva (C1 Règim funcionarial)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 11 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 18 de maig de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 22 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 5 d'abril de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Inspector/a (C1. Règim funcionarial)^

L'acta de valoració de mèrits definitiva s'ha publicat el dia 20 de març de 2023. 

El decret provisional s'ha publicat el dia 15 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 1 de  març de 2023.

Procés selectiu de 2 places de Tècnic/a Mitjà/na Via Pública. (A2 Règim funcionarial)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 21 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 28 d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 24 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 10 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Salut. (A2 Règim funcionarial)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 20 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 27d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 24 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 10 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Arquitecte/a (A1 Règim funcionarial) ^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 15 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 22 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 15 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 1 de  març de 2023.

Procés selectiu de 5 places d'Operari/a Equipaments Culturals. (APST Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 20 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 27d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 24 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 10 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Educador/a Infantil (C1 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 12 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 19 de maig de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 8 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 22 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Educador/a Llars d'Infants (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 12 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 19 de maig de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 13 de març. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper  de 27 març de 2023.

Procés selectiu de 2 places d'Educador/a Llars d'Infants (C1 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 29 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 05 de juny de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 13 de març. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper  de 27 març de 2023.

Procés selectiu de 6 places d'Auxiliar Educador/a Llars d'Infants (C2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 29 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 05 de juny de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 13 de març. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper  de 27 març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Oficial 1a. Conductor (C2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 5 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 12 de maig de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 09 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 23 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Cap de grup (C1 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 23 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 30 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 16 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 2 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Auxiliar Administratiu/iva (C2. Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 29 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 5 de juny de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 1 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 15 de  març de 2023.

Procés selectiu de 5 places de Treballador/a Social (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 4 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 13 d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 1 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 15 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Auxiliar Tècnic/a de Manteniment (C2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 23 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 30 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 17 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 3 de  març de 2023.

Procés selectiu de 3 places de Tècnic/a Auxiliar d'Ocupació. (C1 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 11 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 18 de maig de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 13 de març. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper  de 27 març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Auxiliar de Joventut. (C1Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 15 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 22 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 17 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 3 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Cultura. (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 19 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 26 d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 1 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 15 de  març de 2023.

Procés selectiu de 2 places de Tècnic/a Mitjà/na d'Igualtat. (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 10 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 17 de maig de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 1 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 15 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Societat del Coneixement. (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 17 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 24 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 16 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 2 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Cap de Sala (APST Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 17 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 24de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 22 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 8 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Cap d'Unitat Tècnica d'Edificis Municipals. (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 16 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 23 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 24 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 10 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Informador/a Turístic (C2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 17 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 24 d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 28 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 14 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Auxiliar de Gestió (C2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 17 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 24 d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 23 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 9 de  març de 2023.

Procés selectiu de 3 places de Conserge Especialista (C2. Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 4 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 13 d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 3 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 17 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Conserge (APST. Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 28 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 08 de maig de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 28 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 14 de  març de 2023.

Procés selectiu de 2 places d'Educador/a Social (A2. Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 20 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 27d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 3 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 17 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Auxiliar (C1. Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 18 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 25 d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 23 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 9 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Plànol Ciutat. (A2 Règim Laboral)^

El decret provisional s'ha publicat el dia 15 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 1 de  març de 2023.

Procés selectiu de 2 places d'Oficial 2na de Manteniment General (C2. Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 5 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 12 de maig de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 3 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 17 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Superior de Gestió (A1. Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 20 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 27 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 16 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 2 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Adjunt/a a Protecció Civil (C1. Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 23 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 30 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 17 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 3 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Compres. (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 23 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 30 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 17 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 3 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Oficial 1ra de Manteniment General (C2. Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 24 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 02 de maig de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 28 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 14 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca. (C1 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 13 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 20 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 15 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 1 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Promoció Econòmica. (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 20 d'abril de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 27d'abril de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 23 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 9 de  març de 2023.

Procés selectiu d'1 plaça d'Auxiliar Tècnic/a d'Equipaments de Culturals (C2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 20 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 27 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 17 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 3 de  març de 2023.

Procés selectiu de 2 places de Tècnic/a Mitjà/na d'Inserció Laboral. (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 23 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 30 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 17 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 3 de  març de 2023.

Procés selectiu de 7 places de Tècnic/a Mitjà/na d'Ocupació. (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 11 de maig de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 18 de maig de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 8 de març de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 22 de  març de 2023.

Procés selectiu de 2 places de Tècnic/a Mitjà/na d'Educació. (A2 Règim Laboral)^

L'acta de valoració de mèrits provisional s'ha publicat el dia 23 de març de 2023. El termini màxim per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia 30 de març de 2023.

El decret provisional s'ha publicat el dia 17 de febrer de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitzarà el proper 3 de  març de 2023.

Accessibilitat