Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Processos selectius oberts

  

Procés selectiu 1 plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Comunicació (promoció interna)^

El Decret provisional s'ha publicat el 19 d'abril de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitza el proper dia 4 de maig

L'anunci de les bases ha estat publicat al BOPB i al DOGC el dia 16 de març de 2023. El termini per la presentació d'instàncies de candidatures s'inicia el dia 17 de març de 2023 i finalitzarà el proper dia 17 d'abril de 2023.

Procés selectiu TAE Advocat/ada^

El Decret Provisional de persones admeses i excloses s'ha publicat a la web el dia 12 de maig. El termini per a la presentació d'al·legacions al Decret Provsional finalitzarà el proper 26 de maig.

L'anunci de les bases ha estat publicat al BOE el dia 10 d'abril de 2023. El termini per la presentació d'instàncies de candidatures s'inicia el dia 11 d'abril de 2023 i finalitzarà el proper dia 9 de maig de 2023.

Procés selectiu TAE Contractació^

El Decret Provisional de persones admeses i excloses s'ha publicat a la web el dia 12 de maig. El termini per a la presentació d'al·legacions al Decret Provsional finalitzarà el proper 26 de maig.

L'anunci de les bases ha estat publicat al BOE el dia 10 d'abril de 2023. El termini per la presentació d'instàncies de candidatures s'inicia el dia 11 d'abril de 2023 i finalitzarà el proper dia 9 de maig de 2023.

Procés per la contractació d'un/a Gerent/a de l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SAU^

L'anunci de les presents bases ha estat publicat al BOPB amb data 16 de febrer. El període per a la presentació d'instàncies s'obrirà el dia 17 de febrer i es tancarà el proper dia 16 de març.

Procés selectiu Tècnic/a Mitjà/na per Projectes d'Especialitat i Competitivitat Territorial (PECT)^

El Decret Provisional s'ha publicat el dia 16/03. El termini de presentació d'al·legacions al decret provisional finalitzarà el proper 30 de març cde 2023.

S'ha publicat al BOPB l'anunci de les bases del procés en data 15/02/2023.El termini de presentació d'instàncies s'inicia el dia 16/02/2023 i finalitza el proper 08/03/20023

Accessibilitat