Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Processos selectius oberts

  

Procès selectiu Tècnic/a Intervenció^

La data màxima per la presentació d'al·legacions al decret provisional finalitza el proper 29/10

Procés selectiu Tècnic/a Auxiliar de Delineació^

L'anunci ha estat publicat al BOPB el 23/09. La data màxima per a la presentació de candidatures va finalitzar el 08/10/2021.  El termini per presentar al·legacions finalitza el proper 29 d'octubre de 2021.

Procés selectiu Agent Policia Local^

L'anunci al BOE ha estat publicat el dia 14/09. La data màxima per la presentació de candidatures serà el proper 13/10/2021

Accessibilitat