Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Processos selectius oberts

  

Procés selectiu de dues places de Tècnic/a Auxiliar de Joventut^

L'anunci de les bases del procés s'ha publicat al BOPB amb data 6 de novembre. El termini d'inscripcions s'inicia el dia 7 de novembre i finalitzarà el proper 4 de desembre de 2023

Procés selecció d'un/a Director/a Serveis de Comunicació (SERCOM)^

L'anunci de les bases ha estat publicat al BOPB el dia 27 d'octubre de 2023. El període d'inscripcions s'iniciarà el dia 30 d'octubre i finalitzarà el proper dia 20 de novembre de 2023.

Procés selectiu informador/a turístic/a^

El Decret provisional de persones admeses i excloses ha estat publicat el dia 15 de novembre de 2023. El termini per a la presentació d'instàncies finalitza el proper  29 de novembre de 2023.

Les bases del procés han esta publicades al BOPB amb data 20 d'octubre de 2023. El període d'inscripcions s'iniciarà el proper dia 23 d'octubre i finalitzarà el dia 13 de novembre de 2023.

Procés selectiu Tècnic/a servei d'Ocupació (AODL)^

El Decret provisional de persones admeses i excloses ha estat publicat el dia 13 de novembre de 2023. El termini per a la presentació d'instàncies finalitza el proper  20 de novembre de 2023.

Les bases del procés han estat publicades al BOPB el dia 17 d'octubre de 2023. El període d'inscripcions s'inicia el dia 18 d'octubre i finalitzarà el proper 8 de novembre.

Procés selectiu Docent atenció sociosanitària a persones dependents FOAP 2023^

L'acta de valoració de mèrtis i proposta tècnica s'ha publicat el dia 9 de novemvbre de 2023. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitza el proper dia 16 de novembre.

El Decret provisional de persones admeses i excloses ha estat publicat el dia 19 d'octubre de 2023. El termini per a la presentació d'instàncies finalitza el proper 26 d'octubre de 2023.

Les bases del procés s'han publicat el dia 21 de setembre. El període d'inscripcions s'inicia el dia 22 de setembre i finalitzarà el proper 13 d'octubre.

Accessibilitat