Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Processos selectius oberts

  

Procés selectiu d'un/a Director/a serveis socials^

Data màxima per la presentació del projecte 28/01/2021

Drets d'examen: 0€
Termini de presentació d'instàncies: 23 de novembre de 2020
Més informació:

Procés selectiu d'un /a Director/a turisme^

Aquest anunci ha estat publicat al DOGC amb data 02/11/20. Data màxima per la presentació de candidatures 23/11/20.

Drets d'examen: 0€
Termini de presentació d'instàncies: 23 de novembre de 2020
Més informació:Data màxima per la presentació del projecte de desenvolupament estratègic el 24/02/2021

Accessibilitat