Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Promoció interna

  

Promoció interna concurs-oposició Sergent Policia Local^

S'ha publicat aquest anunci al BOP i al DOGC l'1 de desembre. La data màxima per la presentació de candidatures serà el proper 21 de desembre de 2020.

Drets d'examen: 0€
Termini de presentació d'instàncies: 21 de desembre de 2020
Més informació:

El termini per a presentar documentació acreditativa dels requisits i/o mèrits finalitza el proper 15 de març de 2021.

Procés selectiu pormoció interna 2 places Caporal^

S'ha realitzat la publicació del la present convocatòria al BOP i extracte al DOGC amb data 09/11. El termini per la presentació d'al·legacions al decret provisional d'admesos i exclosos finalitzarà el proper 23/12/2020.

Drets d'examen: 0€
Termini de presentació d'instàncies: 30 de novembre de 2020
Més informació:

El termini màxim per la presentació de mèrits finalitza el proper 01 de març de 2021

Accessibilitat