Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Promoció interna

  

Procés selectiu per la provisió interna de 2 places de Caporal^

El decret provisional de persones admeses i exlcoses s'ha publicat el dia 21 de novembre. La data per a la presentació d'instàncies al Decret Provisional finalitzarà el proper dia 5 de desembre de 2023

L'anunci de les bases del procés s'ha publicat al BOPB i al DOGC amb data 18 d'octubre. El període d'insripcions s'iniciarà el dia 19 d'octubre i finalitzarà el proper 16 de novembre.

Accessibilitat