Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tauler d'anuncis

En aquest apartat es publiquen els anuncis, edictes i decrets que tenen a veure amb els diferents àmbits de la gestió municipal i que són de pública informació, complint amb el deure de transparència de l'admnistració pública.