Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

La Seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és l’adreça electrònica disponible al públic a través de la que s'accedeix a informació i serveis que presta l'Ajuntament per mitjans electrònics.

S'hi pot accedir sense limitacions horàries ni desplaçaments, i amb tots els requisits de seguretat.

El funcionament de la Seu electrònica ha de subjectar-se als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

A tothom que hagi de relacionar-se amb l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de manera telemàtica.

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu electrònica que els efectuats de forma presencial.

Sí, s'hi pot accedir sense limitacions horàries tots els dies de l’any, les 24 hores del dia.
Pots consultar el Calendari de dies inhàbils.

Cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

El funcionament de la seu només pot ser interromput per causes tècniques i durant el temps imprescindible que es publicaran a: Talls del servei.

Aquesta Seu electrònica utilitza un protocol segur de comunicacions (https) que us garanteix unes comunicacions segures a la xarxa.

Només es sol·licitaran es dades personals estrictament imprescindibles per a la gestió dels tràmits i el seu tractament està subjecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

La còpia electrònica autèntica és un document electrònic, signat digitalment, que és idèntic i té la mateixa eficàcia jurídica que el document electrònic original que apareix en la Seu electrònica en el moment en què es fa la consulta.

Cal tenir en compte que la validesa legal la té el document digital, no la còpia impresa en paper.

Si em falla el certificat, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://scd.aoc.cat/test/certificat/

Si no el detecta:

 1. Provar amb un altre navegador.
 2. Verificar que sigui un Certificat digital admès per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 3. Si s'utilitza una targeta amb xip o un clauer USB, cal assegurar-se que està correctament connectat.
 4. Instal·lar les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació seguint els passos del següent enllaç: https://www.aoc.cat/knowledge-base/claus-publiques/
 5. Assegurar-se d’haver seguit correctament les instruccions d'utilització/instal·lació proporcionades per l’entitat emissora del certificat.
 6. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 7. Per verificar si hi ha el certificat al navegador i en cas que no hi sigui afegir-lo, s’ha d’accedir a:
  • Internet Explorer: Eines - Opcions d'Internet - Contingut - Certificats.
  • Google Chrome: Configuració - Privacitat i seguretat - Gestionar certificats.
  • Mozilla Firefox: Opcions - Privacitat i seguretat - Certificats - Veure certificats.
  • Si en l’apartat Personal, no hi ha cap certificat i tenim el fitxer del certificat digital es pot importar des d’aquí. Cal tenir en compte que Internet Explorer i Google Chrome comparteixen magatzem de certificats, però Firefox en té un de propi, de manera que per Firefox caldrà carregar també el certificat des d’aquest apartat.
  • Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 8. Comprovar requeriments tècnics.

Si no em puc validar amb el certificat idCAT, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://scd.aoc.cat/test/certificat/

Si no el detecta:

 1. Instal·lar les claus públiques des del següent enllaç: https://www.idcat.cat/
 2. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 3. Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 4. Comprovar requeriments tècnics

Resolució de problemes idCAT: https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat/

També es pot provar d'usar un altre navegador.

Si el navegador es queda esperant i no carrega la pàgina pot ser degut a diversos motius:

 1. Fer "Accés mitjançant sistema VÀLid" i no "Accés amb certificat digital" ja que la primera opció no utilitza java que podria ser el motiu del problema (Obrir el navegador des de 0).
 2. No tenim el Java instal·lat o actualitzat. Per solucionar-ho cal instal·lar java https://www.java.com/es/download/
 3. Cal acceptar o permetre sempre els avisos que surten quan es tramita.
 4. També es pot provar d'usar un altre navegador i fins i tot reiniciar l’ordinador.
 5. Revisar que si es fa amb certificat digital no estigui caducat ni revocat. Eliminar els certificat digitals del magatzem de certificats de l’ordinador, que no siguin vàlids.
 6. En cas d’adjuntar documents, revisar els documents que s’adjunten:
      a.    Si està protegit o requereix contrasenya serà necessari treure la protecció 
      b.    En cas de ser més gran de format DIN A3, caldrà reduir.
      c.    Revisar que no superi el tamany màxim 15Mb.

Si no em puc validar amb el DNI electrònic, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://scd.aoc.cat/test/certificat/

Si no el detecta:

 1. Verificar que s'ha instal·lat el programari correcte de http://www.dnielectronico.es
 2. Assegurar-se que s'ha instal·lat les claus públiques necessàries des de http://www.dnielectronico.es
 3. Comprovar que l'ordinador té instal·lat un lector de targetes criptogràfiques i que el DNIe estigui inserit correctament.
 4. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 5. Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 6. Comprovar requeriments tècnics

Resolució de problemes del DNIe al Servei d'Atenció a la Ciutadania:

http://www.dnielectronico.es
900 364 463
[email protected]

El primer que s'ha de tenir en compte és qui figura a l'avís com a destinatari o titular de la notificació ja que això determina quina identificació digital ha de fer servir per accedir-hi.

El certificat digital amb el que s'ha d'accedir serà el d'empresa o entitat o bé el de representant sempre i quan aquest s'hagi informat.

En cas de no poder accedir amb certificat digital per poder visualitzar la notificació s'ha de fer per mitjà de contrasenya d'un sol ús amb les dades de contacte comunicades a l'avís.

- Accedir a la Seu electrònica.

- Apartat de Tràmits i gestions - La meva carpeta - Portafirmes.

- Validar-se amb certificat digital.

- Consultar el document de la Safata d'entrada.

- I firmar o rebutjar el document (en cas de no tenir el programa d'AutoFirma s'haurà de descarregar).

- Un cop firmat o rebutjat es podrà consultar des de l'apartat: Signatures realitzades i rebutjades

- En el cas d'haver-hi el camp "Referència cadastral" omplir amb un màxim de 20 caràcters. Només lletres i números, sense barres ni guions.

 

-    En cas de ser un document propi i tenir la contrasenya, eliminar la protecció.
-    Si el document és d’un tercer demanar que us el passi signat digitalment (no a mà) i protegit o que tregui la protecció.
-    Si no teniu la contrasenya i no podeu eliminar la protecció, mireu de digitalitzar-lo sense protecció (a partir de programes que ho permeten o imprimint i escanejant)

L'Ajuntament us pot fer arribar fitxers en format XML i XSIG en la posada a disposició o enviament de dades d'un expedient.

Els fitxers XML i XSIG (XML Signature) són documents que inclouen una signatura digital i no estan en format PDF.

Per tal de validar-los i visualitzar-ne el contingut podeu:

        - Accedir a Validació de documents electrònics posant el Codi Segur de Verificació (CSV) del document (20 dígits que contenen el nom del fitxer) i acceptant tots els avisos.

        - O descarregar l’eina gratuïta AutoFirma

Aquest error es sol donar quan es vol omplir un CIF i no es posa amb el format que espera el formulari.

El format correcte és el següent:

Lletra + 7 números i en el camp separat (dígit de control) el darrer número/lletra. Exemple: A1234567   8

 1. Aquest error és dóna perquè l'arxiu PDF és una plantilla amb un formulari en el seu interior i Google Chrome no l'obre correctament.
 2. Per poder accedir-hi correctament haurem de guardar-ho en el nostre ordinador i obrir-ho amb Adobe Acrobat Reader.
 3. Per poder visualitzar i omplir correctament les plantilles es recomana treballar amb una versió actualitzada del programa gratuït Adobe Acrobat Reader.
 4. Es pot descarregar les últimes versions des de l'enllaç : http://www.adobe.com/es/products/reader.html

Pàgines