Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

Com puc validar un document generat per l’Ajuntament?

Els documents emesos electrònicament per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès incorporen el Codi Segur de Verificació (CSV) i l'adreça de la seu electrònica on es pot comprovar l'originalitat i autenticitat del mateix, podent accedir a una còpia electrònica.

Per poder fer aquesta validació has d'accedir a Validació de documents electrònics.

Accessibilitat