Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

Què és la còpia electrònica autèntica?

La còpia electrònica autèntica és un document electrònic, signat digitalment, que és idèntic i té la mateixa eficàcia jurídica que el document electrònic original que apareix en la Seu electrònica en el moment en què es fa la consulta.

Cal tenir en compte que la validesa legal la té el document digital, no la còpia impresa en paper.

Accessibilitat