Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

Què fer quan el navegador es queda esperant i no carrega la pàgina?

Si el navegador es queda esperant i no carrega la pàgina pot ser degut a diversos motius:

 1. Fer "Accés mitjançant sistema VÀLid" i no "Accés amb certificat digital" ja que la primera opció no utilitza java que podria ser el motiu del problema (Obrir el navegador des de 0).
 2. No tenim el Java instal·lat o actualitzat. Per solucionar-ho cal instal·lar java https://www.java.com/es/download/
 3. Cal acceptar o permetre sempre els avisos que surten quan es tramita.
 4. També es pot provar d'usar un altre navegador i fins i tot reiniciar l’ordinador.
 5. Revisar que si es fa amb certificat digital no estigui caducat ni revocat. Eliminar els certificat digitals del magatzem de certificats de l’ordinador, que no siguin vàlids.
 6. En cas d’adjuntar documents, revisar els documents que s’adjunten:
      a.    Si està protegit o requereix contrasenya serà necessari treure la protecció 
      b.    En cas de ser més gran de format DIN A3, caldrà reduir.
      c.    Revisar que no superi el tamany màxim 15Mb.
Accessibilitat