Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

Què fer si apareix el següent missatge: "Únicamente se pueden adjuntar documentos protegidos si estan firmados, en caso contrario elimine la protección e intentelo de nuevo"?

-    En cas de ser un document propi i tenir la contrasenya, eliminar la protecció.
-    Si el document és d’un tercer demanar que us el passi signat digitalment (no a mà) i protegit o que tregui la protecció.
-    Si no teniu la contrasenya i no podeu eliminar la protecció, mireu de digitalitzar-lo sense protecció (a partir de programes que ho permeten o imprimint i escanejant)

Accessibilitat