Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

Què fer si apareix l'error: "Els nostres servidors no estan disponibles en aquests moments, provi en uns minuts"?

- En cas d'adjuntar documents, suprimir accents i símbols del nom.

- Si no s'adjunten documents o aquests no tenen noms amb accents o símbols, tornar a provar al cap d'una estona.