Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

Si em falla el certificat, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateCertificate

Si no el detecta:

 1. Provar amb un altre navegador.
 2. Verificar que sigui un Certificat digital admès per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 3. Si s'utilitza una targeta amb xip o un clauer USB, cal assegurar-se que està correctament connectat.
 4. Instal·lar les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació seguint els passos del següent enllaç: https://www.aoc.cat/knowledge-base/claus-publiques/
 5. Assegurar-se d’haver seguit correctament les instruccions d'utilització/instal·lació proporcionades per l’entitat emissora del certificat.
 6. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 7. Per verificar si hi ha el certificat al navegador i en cas que no hi sigui afegir-lo, s’ha d’accedir a:
  • Internet Explorer: Eines - Opcions d'Internet - Contingut - Certificats.
  • Google Chrome: Configuració - Privacitat i seguretat - Gestionar certificats.
  • Mozilla Firefox: Opcions - Privacitat i seguretat - Certificats - Veure certificats.
  • Si en l’apartat Personal, no hi ha cap certificat i tenim el fitxer del certificat digital es pot importar des d’aquí. Cal tenir en compte que Internet Explorer i Google Chrome comparteixen magatzem de certificats, però Firefox en té un de propi, de manera que per Firefox caldrà carregar també el certificat des d’aquest apartat.
  • Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 8. Comprovar requeriments tècnics.

Si no em puc validar amb el certificat idCAT, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateCertificate

Si no el detecta:

 1. Instal·lar les claus públiques des del següent enllaç: https://www.idcat.cat/
 2. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 3. Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 4. Comprovar requeriments tècnics

Resolució de problemes idCAT: https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat/

També es pot provar d'usar un altre navegador.

Si el navegador es queda esperant i no carrega la pàgina pot ser degut a diversos motius:

 1. No tenim el Java instal·lat o actualitzat. Per solucionar-ho cal instal·lar java https://www.java.com/es/download/
 2. Tenim Java actualitzat però cal acceptar o permetre sempre els avisos que surten quan es tramita.
 3. Si segueix sense funcionar podem esborrar els arxius temporals de Java.
 4. Si segueix sense funcionar, llavors ja és un problema de permisos que te el vostre usuari que no permet que s'instal·li una aplicació de Java. Cal tenir permisos adequats.

També es pot provar d'usar un altre navegador.

Si no em puc validar amb el DNI electrònic, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateCertificate

Si no el detecta:

 1. Verificar que s'ha instal·lat el programari correcte de http://www.dnielectronico.es
 2. Assegurar-se que s'ha instal·lat les claus públiques necessàries des de http://www.dnielectronico.es
 3. Comprovar que l'ordinador té instal·lat un lector de targetes criptogràfiques i que el DNIe estigui inserit correctament.
 4. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 5. Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 6. Comprovar requeriments tècnics

Resolució de problemes del DNIe al Servei d'Atenció a la Ciutadania:

http://www.dnielectronico.es
900 364 463
sac@dnielectronico.es

- En cas d'adjuntar documents, suprimir accents i símbols del nom.

- Si no s'adjunten documents o aquests no tenen noms amb accents o símbols, tornar a provar al cap d'una estona.

Pot ser per varis motius i caldrà revisar el missatge d'error:

- Si està protegit o requereix contrasenya serà necessari treure la protecció.

- Si supera el tamany màxim caldrà seguir els següents passos.