Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

Si em falla el certificat, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://scd.aoc.cat/test/certificat/

Si no el detecta:

 1. Provar amb un altre navegador.
 2. Verificar que sigui un Certificat digital admès per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 3. Si s'utilitza una targeta amb xip o un clauer USB, cal assegurar-se que està correctament connectat.
 4. Instal·lar les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació seguint els passos del següent enllaç: https://www.aoc.cat/knowledge-base/claus-publiques/
 5. Assegurar-se d’haver seguit correctament les instruccions d'utilització/instal·lació proporcionades per l’entitat emissora del certificat.
 6. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 7. Per verificar si hi ha el certificat al navegador i en cas que no hi sigui afegir-lo, s’ha d’accedir a:
  • Internet Explorer: Eines - Opcions d'Internet - Contingut - Certificats.
  • Google Chrome: Configuració - Privacitat i seguretat - Gestionar certificats.
  • Mozilla Firefox: Opcions - Privacitat i seguretat - Certificats - Veure certificats.
  • Si en l’apartat Personal, no hi ha cap certificat i tenim el fitxer del certificat digital es pot importar des d’aquí. Cal tenir en compte que Internet Explorer i Google Chrome comparteixen magatzem de certificats, però Firefox en té un de propi, de manera que per Firefox caldrà carregar també el certificat des d’aquest apartat.
  • Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 8. Comprovar requeriments tècnics.

Si no em puc validar amb el certificat idCAT, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://scd.aoc.cat/test/certificat/

Si no el detecta:

 1. Instal·lar les claus públiques des del següent enllaç: https://www.idcat.cat/
 2. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 3. Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 4. Comprovar requeriments tècnics

Resolució de problemes idCAT: https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat/

També es pot provar d'usar un altre navegador.

Si el navegador es queda esperant i no carrega la pàgina pot ser degut a diversos motius:

 1. Fer "Accés mitjançant sistema VÀLid" i no "Accés amb certificat digital" ja que la primera opció no utilitza java que podria ser el motiu del problema (Obrir el navegador des de 0).
 2. No tenim el Java instal·lat o actualitzat. Per solucionar-ho cal instal·lar java https://www.java.com/es/download/
 3. Cal acceptar o permetre sempre els avisos que surten quan es tramita.
 4. També es pot provar d'usar un altre navegador i fins i tot reiniciar l’ordinador.
 5. Revisar que si es fa amb certificat digital no estigui caducat ni revocat. Eliminar els certificat digitals del magatzem de certificats de l’ordinador, que no siguin vàlids.
 6. En cas d’adjuntar documents, revisar els documents que s’adjunten:
      a.    Si està protegit o requereix contrasenya serà necessari treure la protecció 
      b.    En cas de ser més gran de format DIN A3, caldrà reduir.
      c.    Revisar que no superi el tamany màxim 15Mb.

Si no em puc validar amb el DNI electrònic, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://scd.aoc.cat/test/certificat/

Si no el detecta:

 1. Verificar que s'ha instal·lat el programari correcte de http://www.dnielectronico.es
 2. Assegurar-se que s'ha instal·lat les claus públiques necessàries des de http://www.dnielectronico.es
 3. Comprovar que l'ordinador té instal·lat un lector de targetes criptogràfiques i que el DNIe estigui inserit correctament.
 4. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 5. Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 6. Comprovar requeriments tècnics

Resolució de problemes del DNIe al Servei d'Atenció a la Ciutadania:

http://www.dnielectronico.es
900 364 463
[email protected]

- En el cas d'haver-hi el camp "Referència cadastral" omplir amb un màxim de 20 caràcters. Només lletres i números, sense barres ni guions.

 

-    En cas de ser un document propi i tenir la contrasenya, eliminar la protecció.
-    Si el document és d’un tercer demanar que us el passi signat digitalment (no a mà) i protegit o que tregui la protecció.
-    Si no teniu la contrasenya i no podeu eliminar la protecció, mireu de digitalitzar-lo sense protecció (a partir de programes que ho permeten o imprimint i escanejant)

L'Ajuntament us pot fer arribar fitxers en format XML i XSIG en la posada a disposició o enviament de dades d'un expedient.

Els fitxers XML i XSIG (XML Signature) són documents que inclouen una signatura digital i no estan en format PDF.

Per tal de validar-los i visualitzar-ne el contingut podeu:

        - Accedir a Validació de documents electrònics posant el Codi Segur de Verificació (CSV) del document (20 dígits que contenen el nom del fitxer) i acceptant tots els avisos.

        - O descarregar l’eina gratuïta AutoFirma

Aquest error es sol donar quan es vol omplir un CIF i no es posa amb el format que espera el formulari.

El format correcte és el següent:

Lletra + 7 números i en el camp separat (dígit de control) el darrer número/lletra. Exemple: A1234567   8

 1. Aquest error és dóna perquè l'arxiu PDF és una plantilla amb un formulari en el seu interior i Google Chrome no l'obre correctament.
 2. Per poder accedir-hi correctament haurem de guardar-ho en el nostre ordinador i obrir-ho amb Adobe Acrobat Reader.
 3. Per poder visualitzar i omplir correctament les plantilles es recomana treballar amb una versió actualitzada del programa gratuït Adobe Acrobat Reader.
 4. Es pot descarregar les últimes versions des de l'enllaç : http://www.adobe.com/es/products/reader.html

Per comprovar el correcte funcionament d'un certificat, has de seguir els següents passos:

1. Tenir el certificat operatiu.
    a. Si és en programari el tindràs instal·lat en el navegador (Firefox, Chrome, Safari, Explorer...)
    b. Si és en dispositiu (targeta o memòria USB) el tindràs connectat a l'equip.
2. Un cop confirmat el pas 1, accedeix a https://scd.aoc.cat/test/certificat/
3. Si tens més d'un certificat, et demanarà que seleccionis el que vols comprovar.
4. Quan es carregui la pàgina, et mostrarà la informació relativa al certificat.
5. Un cop comprovats els passos anteriors, ja podràs validar-te.
6. Si continua donant problemes, has de revisar que no estigui bloquejant l'aplicació seguint els seguents passos:
    a. Entra a "Preferències del Sistema> Seguretat i privadesa> General"
    b. A la part inferior del menu a l'apartat "Permet aplicacions descarregades de:" revisa que estigui marcada l'opció "App Store i desenvolupadors identificats"
    c. Si sota d'aquestes opcions hi ha una aplicació que ha estat bloquejada, apreta el botó "Open Anyway"
7. Tornar-ho a provar.

Aquest missatge pot ser degut a diversos motius:

 1. Fer "Accés mitjançant sistema VÀLid" i no "Accés amb certificat digital" ja que la primera opció no utilitza java que podria ser el motiu del problema (Obrir el navegador des de 0).
 2. No tenim el Java instal·lat o actualitzat. Per solucionar-ho cal instal·lar java https://www.java.com/es/download/
 3. Cal acceptar o permetre sempre els avisos que surten quan es tramita.
 4. També es pot provar d'usar un altre navegador i fins i tot reiniciar l’ordinador.
 5. Revisar que si es fa amb certificat digital no estigui caducat ni revocat. Eliminar els certificat digitals del magatzem de certificats de l’ordinador, que no siguin vàlids.
 6. En cas d’adjuntar documents, revisar els documents que s’adjunten:
      a.    Si està protegit o requereix contrasenya serà necessari treure la protecció 
      b.    En cas de ser més gran de format DIN A3, caldrà reduir.
      c.    Revisar que no superi el tamany màxim 15Mb.

Pot ser per varis motius i caldrà revisar el missatge d'error:

- Si està protegit o requereix contrasenya serà necessari treure la protecció (més informació).

- En cas de ser més gran de format DIN A3, caldrà reduir.

- Si supera el tamany màxim caldrà seguir els següents passos.

Accessibilitat