Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

La Seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és l’adreça electrònica disponible al públic a través de la que s'accedeix a informació i serveis que presta l'Ajuntament per mitjans electrònics.

S'hi pot accedir sense limitacions horàries ni desplaçaments, i amb tots els requisits de seguretat.

El funcionament de la Seu electrònica ha de subjectar-se als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

A tothom que hagi de relacionar-se amb l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de manera telemàtica.

Sí, s'hi pot accedir sense limitacions horàries tots els dies de l’any, les 24 hores del dia.
Pots consultar el Calendari de dies inhàbils.

Cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

El funcionament de la seu només pot ser interromput per causes tècniques i durant el temps imprescindible que es publicaran a: Talls del servei.

Aquesta Seu electrònica utilitza un protocol segur de comunicacions (https) que us garanteix unes comunicacions segures a la xarxa.

Només es sol·licitaran es dades personals estrictament imprescindibles per a la gestió dels tràmits i el seu tractament està subjecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

La còpia electrònica autèntica és un document electrònic, signat digitalment, que és idèntic i té la mateixa eficàcia jurídica que el document electrònic original que apareix en la Seu electrònica en el moment en què es fa la consulta.

Cal tenir en compte que la validesa legal la té el document digital, no la còpia impresa en paper.

- Accedir a la Seu electrònica.

- Apartat de Tràmits i gestions - La meva carpeta - Portafirmes.

- Validar-se amb certificat digital.

- Consultar el document de la Safata d'entrada.

- I firmar o rebutjar el document (en cas de no tenir el programa d'AutoFirma s'haurà de descarregar).

- Un cop firmat o rebutjat es podrà consultar des de l'apartat: Signatures realitzades i rebutjades

Els documents emesos electrònicament per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès incorporen el Codi Segur de Verificació (CSV) i l'adreça de la seu electrònica on es pot comprovar l'originalitat i autenticitat del mateix, podent accedir a una còpia electrònica.

Per poder fer aquesta validació has d'accedir a Validació de documents electrònics.

És un entorn de comunicació entre l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la ciutadania.
En aquest apartat podreu trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits i expedients municipals que estigueu relacionats com a persones interessades.
Per poder accedir cal disposar d'un certificat o identificador digital.

Pots consultar tots els serveis que s'ofereixen acedint a: La meva carpeta

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania.

Podeu consultar les vostres notificacions electròniques i més informació relacionada a l'apartat: Notificacions electròniques.

Accessibilitat