Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

- Accedir a la Seu electrònica.

- Apartat de Tràmits i gestions - La meva carpeta - Portafirmes.

- Validar-se amb certificat digital.

- Consultar el document de la Safata d'entrada.

- I firmar o rebutjar el document (en cas de no tenir el programa d'AutoFirma s'haurà de descarregar).

- Un cop firmat o rebutjat es podrà consultar des de l'apartat: Signatures realitzades i rebutjades

Pot ser per varis motius i caldrà revisar el missatge d'error:

- Si està protegit o requereix contrasenya serà necessari treure la protecció (més informació).

- En cas de ser més gran de format DIN A3, caldrà reduir.

- Si supera el tamany màxim caldrà seguir els següents passos.

Sí, actualment el límit és de 15Mb en la majoria de tràmits amb l'excepció dels plànols i projectes que són 100Mb (s'indica quan es vol incorporar el fitxer al tràmit).

En el cas que necessitis carregar un arxiu més gran, s'hauria de dividir en varis més petits que no superin aquest límit.

Si no fos possible, llavors s'haurà de venir presencialment i portar-ho en algun suport digital: usb, cd...

Accessibilitat