Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Preguntes freqüents

La Seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és l’adreça electrònica disponible al públic a través de la que s'accedeix a informació i serveis que presta l'Ajuntament per mitjans electrònics.

S'hi pot accedir sense limitacions horàries ni desplaçaments, i amb tots els requisits de seguretat.

El funcionament de la Seu electrònica ha de subjectar-se als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

A tothom que hagi de relacionar-se amb l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de manera telemàtica.

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu electrònica que els efectuats de forma presencial.

Sí, s'hi pot accedir sense limitacions horàries tots els dies de l’any, les 24 hores del dia.
Pots consultar el Calendari de dies inhàbils.

Cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

El funcionament de la seu només pot ser interromput per causes tècniques i durant el temps imprescindible que es publicaran a: Talls del servei.

Aquesta Seu electrònica utilitza un protocol segur de comunicacions (https) que us garanteix unes comunicacions segures a la xarxa.

Només es sol·licitaran es dades personals estrictament imprescindibles per a la gestió dels tràmits i el seu tractament està subjecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

La còpia electrònica autèntica és un document electrònic, signat digitalment, que és idèntic i té la mateixa eficàcia jurídica que el document electrònic original que apareix en la Seu electrònica en el moment en què es fa la consulta.

Cal tenir en compte que la validesa legal la té el document digital, no la còpia impresa en paper.

Si em falla el certificat, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateCertificate

Si no el detecta:

 1. Verificar que sigui un Certificat digital admès per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 2. Si s'utilitza una targeta amb xip o un clauer USB, cal assegurar-se que està correctament connectat.
 3. Instal·lar les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació seguint els passos del següent enllaç: https://www.aoc.cat/knowledge-base/claus-publiques/
 4. Assegurar-se d’haver seguit correctament les instruccions d'utilització/instal·lació proporcionades per l’entitat emissora del certificat.
 5. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 6. Per verificar si hi ha el certificat al navegador i en cas que no hi sigui afegir-lo, s’ha d’accedir a:
  • Internet Explorer: Eines - Opcions d'Internet - Contingut - Certificats.
  • Google Chrome: Configuració - Privacitat i seguretat - Gestionar certificats.
  • Mozilla Firefox: Opcions - Privacitat i seguretat - Certificats - Veure certificats.
  • Si en l’apartat Personal, no hi ha cap certificat i tenim el fitxer del certificat digital es pot importar des d’aquí. Cal tenir en compte que Internet Explorer i Google Chrome comparteixen magatzem de certificats, però Firefox en té un de propi, de manera que per Firefox caldrà carregar també el certificat des d’aquest apartat.
  • Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 7. Comprovar requeriments tècnics.

Si no em puc validar amb el certificat idCAT, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateCertificate

Si no el detecta:

 1. Instal·lar les claus públiques des del següent enllaç: https://www.idcat.cat/
 2. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 3. Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 4. Comprovar requeriments tècnics

Resolució de problemes idCAT: https://www.aoc.cat/portal-suport/idcat/

Si el navegador es queda esperant i no carrega la pàgina pot ser degut a diversos motius:

 1. No tenim el Java instal·lat o actualitzat. Per solucionar-ho cal instal·lar java https://www.java.com/es/download/
 2. Tenim Java actualitzat però cal acceptar o permetre sempre els avisos que surten quan es tramita.
 3. Si segueix sense funcionar podem esborrar els arxius temporals de Java.
 4. Si segueix sense funcionar, llavors ja és un problema de permisos que te el vostre usuari que no permet que s'instal·li una aplicació de Java. Cal tenir permisos adequats.

Si no em puc validar amb el DNI electrònic, primer s'hauria de verificar la validesa del certificat al següent enllaç:

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateCertificate

Si no el detecta:

 1. Verificar que s'ha instal·lat el programari correcte de http://www.dnielectronico.es
 2. Assegurar-se que s'ha instal·lat les claus públiques necessàries des de http://www.dnielectronico.es
 3. Comprovar que l'ordinador té instal·lat un lector de targetes criptogràfiques i que el DNIe estigui inserit correctament.
 4. Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 5. Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador o intentar-ho amb un altre navegador.
 6. Comprovar requeriments tècnics

Resolució de problemes del DNIe al Servei d'Atenció a la Ciutadania:

http://www.dnielectronico.es
900 364 463
sac@dnielectronico.es

- En cas d'adjuntar documents, suprimir accents i símbols del nom.

- Si no s'adjunten documents o aquests no tenen noms amb accents o símbols, tornar a provar al cap d'una estona.

Pot ser per varis motius i caldrà revisar el missatge d'error:

- Si està protegit o requereix contrasenya serà necessari treure la protecció.

- Si supera el tamany màxim caldrà seguir els següents passos.

Els documents emesos electrònicament per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès incorporen el Codi Segur de Verificació (CSV) i l'adreça de la seu electrònica on es pot comprovar l'originalitat i autenticitat del mateix, podent accedir a una còpia electrònica.

Per poder fer aquesta validació has d'accedir a Validació de documents electrònics.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès permet treballar amb servei VÀLid de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

És un entorn de comunicació entre l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la ciutadania.
En aquest apartat podreu trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits i expedients municipals que estigueu relacionats com a persones interessades.
Per poder accedir cal disposar d'un certificat o identificador digital.

Pots consultar tots els serveis que s'ofereixen acedint a: La meva carpeta

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania.

Podeu consultar les vostres notificacions electròniques i més informació relacionada a l'apartat: Notificacions electròniques.

Sí, actualment el límit és de 15Mb (s'indica quan es vol incorporar el fitxer al tràmit).

En el cas que necessitis carregar un arxiu més gran, s'hauria de dividir en varis més petits que no superin aquest límit.

Si no fos possible, llavors s'haurà de venir presencialment i portar-ho en algun suport digital: usb, cd...