Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Calendari de dies inhàbils

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vilafranca està operativa les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Cal tenir present, però, que pel  que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils els establerts com dies festius al calendari oficial de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Vilafranca.

Cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Festes laborals a Catalunya durant l’any 2022:

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 15 d'abril (Divendres Sant)
 • 18 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

Festes locals durant l’any 2022:

 • 30 d'agost
 • 31 d'agost

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any 2022:

 • 2 i 9 de gener
 • 6 i 26 de juny
 • 15 d’agost
 • 27 de novembre
 • 6, 8, 11 i 18 de desembre

Festes laborals a Catalunya durant l’any 2023:

 • 6 de gener (Reis), divendres.
 • 7 d’abril (Divendres Sant), divendres.
 • 10 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), dilluns.
 • 1 de maig (Festa del Treball), dilluns.
 • 24 de juny (Sant Joan), dissabte.
 • 15 d’agost (l'Assumpció), dimarts.
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), dilluns.
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dijous.
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimecres.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimecres.
 • 8 de desembre (La Immaculada), divendres.
 • 25 de desembre (Nadal), dilluns.
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dimarts.

Festes locals durant l’any 2023:

 • 30 d'agost
 • 31 d'agost
Accessibilitat