Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Certificats digitals admesos

Certificats i identificadors digitals admesos per l'Ajuntament^

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès permet treballar amb servei VÀLid de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

El servei VÀLid és un servei comú de confiança, en el qual les aplicacions de les administracions públiques catalanes poden delegar els processos d’autenticació i signatura dels usuaris, d’acord amb els mecanismes d’autenticació acceptats en funció de l’actuació i el nivell de garantia exigit, facilitant la gestió i integració dels diferents mecanismes disponibles.
El servei VÀLid integra actualment sistemes d’identificació com són el idCAT Mòbil i Cl@ve i tots els certificats admesos al portal de l'AOC.

Quins són els certificats i identificadors digitals admesos si actuem com a...

Per a persones físiques
(permeten actuar en nom propi o en representació d'un altri, i per tant la persona ha d'acreditar la representació, si és el cas):

  • idCAT Mòbil: Sistema que permet identificar-se i realitzar tràmits des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador, sense necessitat de recordar contrasenyes ni instal·lar cap programari. És un sistema segur i gratuït basat en contrasenyes d'un sol ús, que s'envien al mòbil de l'usuari quan està iniciant el tràmit. Es pot fer l'alta directament des d'Internet en menys de 2 minuts: https://idcatmobil.seu.cat/
  • idCat: (es pot demanar gratuïtament a l'Ajuntament)
  • DNI electrònic: Per tal d'utilitzar-lo cal instal·lar un programa a l'ordinador i disposar d’un lector de targetes.
  • Cl@ve: Sistema per identificar-se electrònicament gestionat per l'administració de l'Estat.
  • I altres certificats que podeu consultar a: certificats admesos al portal de l'AOC

Per a persones jurídiques

Empleats de l'ajuntament per als tràmits i actuacions que efectuïn amb l'Ajuntament per raó de la seva condició d'empleat públic

Tinc un certificat digital i vull verificar que funcioni^

Per tal de validar certificats digitals i signatures electròniques podeu accedir a qualsevol dels 2 enllaços següents:

SignaSuite - és una aplicació web que permet validar certificats digitals i signatures electròniques amb totes les garanties, tant jurídiques com tècniques, que estableix la normativa vigent a les Administracions Públiques catalanes. Eina facilitada pel Consorci AOC.

VALIDe - és una eina de validació de firma i certificats online facilitada pel Govern espanyol.

Què és un certificat digital?^

Un certificat digital és un document electrònic identificatiu que garanteix la identitat de la ciutadania, empreses i entitats a Internet. També assegura la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les operacions realitzades i permet signar documents electrònics i formularis web. És l'equivalent electrònic a un document d'identitat amb el qual es poden fer tràmits i gestions a través d'Internet amb totes les garanties jurídiques

Un certificat digital és un identificador electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix:

  • La identificació de l'emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.
  • La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
  • El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.
  • La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.