Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Titular de la Seu

La titularitat de la Seu electrònica correspon a:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedès

Aquesta administració és responsable, en la gestió i administració d'aquesta Seu electrònica, de vetllar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través d'aquesta.

L'adreça oficial d'aquesta Seu electrònica està disponible en l'adreça d'Internet: seu.vilafranca.cat

Accessibilitat